Gek op het Merwedekanaal

 

Voor het netwerk Passie voor Utrecht ontwikkelde Inge Dekker de routekaart Gek op het Merwedekanaal. Het 19e eeuwse Merwedekanaal dat dwars door Utrecht loopt krijgt nieuwe betekenis. Veel oude fabriekslocaties krijgen een nieuwe bestemming. Het verleden biedt inspiratie voor ruimtelijke ontwikkeling. Passie voor Utrecht bracht deze ontwikkelingen in kaart. De routekaart biedt een inkijkje in verleden en in de toekomstplannen. De route is te voet, op de fiets of in de boot af te leggen.

Met een heuse Nieuwjaarsduik in het Merwedekanaal werd de routekaart in januari 2011 gelanceerd.