Brochure Het verhaal en de betekenis van het Aderhuis in Drieborg

Voor Stichting Oude Groninger Kerken mocht ik een brochure schrijven over het Aderhuis in Drieborg. Het Aderhuis is de nieuwe naam voor de pastorie met leerkamer die Johanna Adriana Ader-Appels in 1950 wist te realiseren in dit kleine dijkdorp aan de rand van Nederland.  Zij verwezenlijkte daarmee de wens van haar man, dominee Bastiaan Ader die in 1944 door het nazi-regime werd gedood vanwege verzetswerk. De Aders hielpen tijdens de oorlog naar schatting tussen 200 en 300 joodse landgenoten onderduiken. De leerkamer in Drieborg werd een verenigingsgebouw voor het hele dorp en ook werkte Jo Ader er aan verzoening tussen Nederlanders en Duitsers. 

Het gebouw, ontworpen door Henk Timmer, vader van architect Jan Timmer, is in januari 2020 erkend als gemeentelijk monument.  Download hier de brochure Het verhaal en de betekenis van het Aderhuis in Drieborg.