In november 2017 verscheen mijn 'Groningse debuut' bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Bij de restauratie van de eerste Molukse kerk in Nederland (gebouwd in 1960 in Appingedam) vroeg de stichting mij de voorgeschiedenis van de Molukse gemeenschap aldaar te belichten in een compact boekje voor de eerder bekroonde Groninger Kerkhovenreeks. Startpunt is de begraafplaats van Finsterwolde waar tien Molukse kindergraven recent zijn opgeknapt door dorpsbewoners. Van 1953 tot 1961 deelden ruim 300 Molukkers lief en leed in het nabijgelegen woonoord Carel Coenraad, een barakkenkamp 'in the middle of nowhere' langs de Dollarddijk. Het kamp is allang verdwenen, er kwam een bosje, lokaal bekend als 'het Ambonezenbosje'. Ondanks de schamele woonomstandigheden van die begintijd in Nederland koesteren veel Molukkers die er opgroeiden nog steeds het saamhorigheidsgevoel in het kamp.